top of page

https://smartstore.naver.com/tomokkorea/products/4519843948

 

 

1P/40개(25kg)  [1톤/P]

P         390,000
10kg/EAEA            5,000

​​​​​​​

송이자갈 블랙 1~2cm 10kg

SKU: 0008
₩5,000가격
  • 자갈은 1헤베(㎡)당 30~40kg 정도 소요 됩니다.

    송이자갈은 다소 가루가 많은 천연 현무암 입니다. 

bottom of page